Nieuws
 • Facebook

   

   

  Foto's facebook

   

  Volg ons op facebook

   

 • Nieuws

   

  Pro in Cabo Verde

  In de herfstvakantie (oktober 2015) gaat M. Ferreira met een aantal leerlingen naar Cabo Verde om daar presentaties en
  lessen te geven over het Praktijkonderwijs in Nederland.

   

  Lees meer op de pagina van:

  geefonderwijs.nl

  U kunt daar ook een donatie doen aan het project.

   

  Volg het laatste nieuws van Pro in Cabo Verde op facebook
   

   

  2BYou is nu B-Okay

  B-Okay heeft het stokje overgenomen van Stichting 2BYou.

   

  B-Okay steunt het project:
  Praktijkonderwijs in Cabo Verde.

   

  PRO in Cabo Verde

   

   

  B-Okay is nu ook
  Bereikbaar op je Mobile

  http://www.b-okay.nl/mobil/

   

   

   

  B-Okay werkt ook samen met B-wize. Zij geven o.a. taal en nemen de rekenlessen voor hun rekening.

   

   

   

   

Vindt ons op facebook,
accepteer sociale cookies.
[accoord.]
Bezoekers
Vandaag: 6Totaal: 423

Praktijk onderwijs Cabo Verde Wil je een donatie doen voor het project: Praktijkonderwijs in Cabo Verde dan kan je dat doen op rekeningnummer NLABNA0812701216 t.n.v. M. Ferreira onder vermelding van Praktijkonderwijs in Cabo Verde of doneer via geefonderwijs.nl Bedankt voor je bijdrage.

Over B-Okay

 

 

 

 

B-Okay is opgericht op 11 juli 2011 door Marizia Ferreira.

 
Marizia Ferreira is geboren op 28 juli van het jaar 1971 op de Kaapverdische eilanden. Zij is al jaren werkzaam in het onderwijs en inmiddels kan zij zichzelf een ervaren leerkracht noemen die jaren in het speciaal onderwijs heeft gewerkt en in het jaar 2010 de overstap heeft gemaakt naar het praktijkonderwijs. De ervaringen die zij had opgedaan, heeft haar doen besluiten om zich vooral bezig te gaan houden met de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.

 

Zij kwam de volgende problematiek tegen:

 

• Gebrek aan rust en harmonie
• Concentratieproblemen
• Gedragsproblemen zoals: adhd en autisme
• Gebrek aan sociale vaardigheden
• Gebrek aan een realistische blik op de maatschappij
• Grote mate van onzekerheid
• Teveel aan verantwoordelijkheid (opgelegd door de omgeving waarin zij opgroeien)
• Ongezonde leefstijl
• Niet om kunnen gaan met geld en de waarde ervan niet kennen.

 

Daarom besloot zij het bedrijf B-Okay op te zetten. B-Okay is een bedrijf die zich bezighoudt met de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. 
 

Lees verder »

Ouders/verzorgers worden nauw bij het proces betrokken. Ouders krijgen ondersteuning bij het opvoeden, ze worden ingelicht over het schoolsysteem in Nederland veel (allochtone) ouders weten niet hoe het systeem werkt en welke invloeden zij kunnen hebben op het leerproces van hun kind. Ze krijgen informatie over hoe te handelen bij bepaalde situaties en zij doen mee met de activiteiten, zowel als participant als hulpouder. Zo zien zij een heel andere manier van corrigeren en omgaan met problemen.

Ouders kunnen met elkaar praten en communiceren over hun problemen en hoe om te gaan met hun kinderen en hun schoolvorderingen. Indien nodig zal B-Okay altijd de deelnemer doorverwijzen naar en/of informatie vragen bij een kinderpsycholoog en/of gedragsdeskundige. Als B-Okay merkt dat het probleem niet bij B-Okay thuishoort, zal B-Okay de ouder en het kind doorverwijzen naar andere instanties.
De resultaten van de leerlingen worden bijgehouden en verwerkt in een handelingsplan. Het plan wordt samen met ouders en het kind gemaakt tijdens het intakegesprek.
 

Minder | Sluiten  »
 B-Okay

 

Doelgroep
De doelgroep van B-Okay zijn kinderen van 4 tot en met 18 jaar. Kinderen die bezig zijn zich te ontwikkelen en op zoek zijn naar rust en harmonie in zichzelf en zich niet begrepen voelen door hun omgeving. Zij lopen rond met problemen en weten er vaak geen raad mee. Hierdoor heeft B-Okay besloten om zich vooral te richten op de sociale vaardigheden en het gedrag van kinderen, pubers en ouders van gemeentes die dit het hardst nodig hebben.

 

 

B-Okay voert haar doel uit langs de volgende wegen:

- Sociaal emotionele ontwikkeling bevorderen
- Voeding en gezonde leefstijl
- Sport en spel
- Maatschappelijke begeleiding
- Individuele begeleiding, Begeleiding in groep en Ondersteuning.

 

B-Okay wil aan ouders laten zien dat er mogelijkheden zijn als je ervoor openstaat. Dat er hulp is en dat iedereen deze hulp en ondersteunende begeleiding kan krijgen.
De bevindingen en de resultaten die zij boeken, zal digitaal worden bijgehouden. Ook zal er nauw contact zijn met de ouders/verzorgers, leerkrachten en anderen die zich bezighouden met de ontwikkeling van het kind en de jonge pubers, zodat deze aan kunnen geven waar en hoe het kind zich ontwikkelt. Het contact tussen deze 3 zal intensief moeten zijn.
 

B-Okay wil dat de aanpak die zij hanteren invloed uitoefent op de samenleving.
Dit betekent dat de kinderen, hun ouders en/of verzorgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bewust zijn van hun (blijvende) rol hierin en ernaar handelen. Deze aanpak richt zich zowel op het voorkomen als het verminderen van asociaal gedrag, agressie, pesten en andere sociale achterstanden.