Activiteiten

Bevorderen sociaal emotionele ontwikkeling door:

 • Individuele begeleiding van het kind en indien nodig van de ouders.

 • Groepscoaching ( vooral creatieve coaching, denk dan aan kleien, tekenen en schilderen van emoties en gebeurtenissen en rollenspel).

 • Gesprekken in de groep en individueel ( verschillende thema’s) met zowel kinderen als ouders.

 • Gebruik maken van verschillende methoden om de sociale vaardigheden te vergroten ( Skills-methode, Goldstein methode, familieopstellingen en communicatiebeginselen).

 • Empathielessen om te leren empathie te hebben voor de medemens.

Workshops en bijeenkomsten

 • Coaching van ouders/opvoeders

 • Begeleiden van ouders/opvoeders

 • Diverse workshops zoals: gezond leven, NLP Coaching, Opvoeding, omgaan met geld en gezondheid.

 Financiën

 • Lessen in omgaan met geld en kennis van geldzaken

 • Hoe schulden te voorkomen

 • Bevorderen financiële vrijheid

 • Projecten voor goede doelen

Voeding en gezonde leefstijl

 • De deelnemers leren biologisch en vegetarisch koken en hoe zij gezond met hun lichaam om kunnen gaan. Het koken is gericht op de behoefte van kinderen en ouders, bijvoorbeeld kinderen met ADHD, glutenintolerantie, allergieën en/of overgewicht.

 • Workshops over gezonde leefstijl.

 • Uitstapjes naar instanties die gezonde voeding/leefstijl bevorderen.

Maatschappelijke begeleiding

 • Leren kennen en waarderen van de natuur, 

 • Contact met mensen die hulp bieden aan de maatschappij zoals: artsen, ambulancepersoneel, politie, brandweer en mensen die veel doen voor de maatschappij en uitstapjes naar verschillende instanties.

 • Levensbeschouwing (leren omgaan met verschillende religies en culturen en respect hebben voor verschillende levensopvattingen)

 • De deelnemers leren communiceren met instanties en presentaties geven en maken hierbij gebruik van ICT.

 • De deelnemers lopen maatschappelijke stages bij verschillende instellingen.

Sport en spel

 • (Kick)boksen, karate en Jiujitsu om het zelfvertrouwen en discipline te vergroten, leren zichzelf te verdedigen en samen leren werken.

 • Spellen om het samenwerken te vergroten

 • Verschillende sportactiviteiten om het gezond leven en bewegen te stimuleren.

 • Workshops over gezond leven en sporten

Didactische ontwikkeling op het gebied van Taal en rekenen

 •  Taal- en Rekenonderwijs op niveau.
 •  Huiswerkbegeleiding en vakantieschool
 •  ZZP-er in het BO, SBO, Praktijkonderwijs, VMBO en MBO

B-Okay stimuleert de didactische ontwikkeling door huiswerkbegeleiding te geven aan huis. Daarnaast is M. Ferreira docent en bevoegd om les te geven. Dit kan op school en thuis. Ook maakt B-Okay samen met ouders/verzorgers en scholen een plan om de didactische ontwikkeling te bevorderen van de deelnemer. 

B-Okay is ervan overtuigd dat zodra de deelnemer sociaal emotioneel gezond is, hij/zij tot betere leerprestaties in staat is.