Doelstelling

De doelstelling van B-Okay is: Kinderen en jongeren sociaal emotioneel klaarstomen, zodat zij zich kunnen redden in de maatschappij. 

 

Het doel van B-Okay is bereikt wanneer het kind en hun ouders / verzorgers onderstaande hebben bereikt:

 • De deelnemers gaan bewust om met de problemen waarmee zij bij B-Okay zijn gekomen en weten hoe ze deze positief kunnen oplossen.

 • De deelnemers kunnen zich beter redden in de maatschappij en kennen hun verantwoordelijkheid

 • De deelnemers hebben meer zelfvertrouwen en zijn gemotiveerd.

 • De deelnemers kennen zichzelf beter.

 • De deelnemers weten hoe zij tot rust kunnen komen.

 • De deelnemers denken oplossingsgericht i.p.v. probleemgericht.

 • Ouder/verzorger en kind begrijpen elkaar en gaan op een positieve manier met elkaar om.

 • De deelnemers en ouders weten hoe belangrijk het is om voor zichzelf en de omgeving te zorgen.

 • De deelnemers hebben meer empathie voor zichzelf en hun omgeving.

 • De deelnemers en ouders kennen de waarde van geld en weten hoe hiermee om te gaan.

 • Ouders zijn bewust van hun bijdrage aan de opvoeding van hun kind.

 • De ouders weten hoe het schoolsysteem en alles daarom heen werkt.

 • De deelnemer werkt aan zijn/haar didactische achterstand op het gebied van Nederlands, rekenen en Sociale Vaardigheden.

B-Okay werkt op verschillende locaties. Dit kan variëren van thuis bij de deelnemer tot locaties op scholen en instellingen. De ouders en/of verzorgers worden erbij betrokken door coaching, bijeenkomsten en begeleiding.

De deelnemers worden geholpen bij de sociale vaardigheden, maatschappelijke zelfredzaamheid, didactische ontwikkeling en zelfinzicht terwijl er tegelijkertijd op een leuke en gezonde manier gewerkt wordt aan positief gedrag.

Wanneer zijn de doelen behaald?

 

De doelen zijn behaald wanneer:

 • Positieve resultaten zichtbaar zijn op school en thuis

 • De deelnemer werkt op zijn/haar niveau op didactisch gebied.
 • Positieve reacties van de omgeving m.b.t. empathie en motivatie

 • De deelnemer heeft meer vertrouwen in zijn/haar kunnen

 • De deelnemer zich maatschappelijk betrokken voelt en weet hoe zich staande te houden in deze maatschappij.

 • De deelnemer weet wat gezond eten en beweging met zijn/haar lichaam doet.

 • De deelnemer weet hoe hij/zij een gezonde financiële leven moet leiden. 

Het zorgplan dat tijdens het intakegesprek wordt gemaakt, wordt uiteraard bijgehouden door het proces en de behaalde resultaten erin te verwerken. In het zorgplan staan ook de te behalen doelen voor het kind en de ouder(s) en/of verzorgers.

Dat deze aanpak louter succes kan opleveren, heeft te maken met de combinatie van verschillende elementen:
Het ontwikkelen van zelfverantwoordelijkheid en zelfstandig en volwaardig participeren in de maatschappij d.m.v. creatieve coaching, sporten, gezond leven, familieopstellingen, samenwerken en het dienen van mens en maatschappij en het werken aan het zelfvertrouwen en empathie.

De ervaringen en samenwerking met verschillende instellingen, zal leiden tot nog betere prestaties. B-Okay heeft een visie waarbij we samen met de ouders en andere instanties werken aan het gedrag en ontwikkeling van de deelnemers.