Projecten

Project: Praktijkonderwijs in Cabo Verde

In oktober 2015 is M. Ferreira met een aantal leerlingen die op het Praktijkonderwijs zitten, naar Cabo Verde geweest om daar het onderwijs te bezoeken, onderzoeken, presentaties en lessen te geven.

Dit heeft haar zodanig gemotiveerd dat zij met het idee kwam om het concept van het Praktijkonderwijs ook op de Kaapverdische eilanden te gaan integreren. 
Op de Kaapverdische eilanden is het systeem zo geregeld dat de kinderen vooral theoretisch les krijgen. Dit op het niveau van de Havo/VWO.  Dit betekent dat de leerlingen die niet theoretisch zijn aangelegd, uitvallen en geen vak leren. Kinderen met leerachterstanden en met licht verstandelijke beperkingen komen al helemaal niet aan leren toe. Zij worden al snel van school gehaald en hebben dan weinig toekomstperspectieven.

De kinderen/jongeren komen dan vaak in aanraking met de criminaliteit, raken zich verslaafd aan drank (doodsoorzaak nummer 1 op het eiland: Santo Antão), seksueel misbruik, tienerzwangerschappen en nog meer armoede. 


Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een praktijkschool ( en in de toekomst mogelijk veel meer) op 1 van de eilanden is reeds afgerond. Nu is het doel om de financiën op orde te krijgen, zodat dit project van start kan gaan. 

Het uiteindelijke doel van het project is het realiseren van het Praktijkonderwijs op de Kaapverdische eilanden. 

Dit project is een initiatief van Marizia Ferreira (oprichter van B-Okay). Zij houdt zich vooral bezig met de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren en is al geruime tijd werkzaam in het onderwijs. Zij heeft jaren in samenwerking met het Lmc Praktijkonderwijs Talingstraat de zondag- en vakantieschool gedaan. Hier werd dan gewerkt aan de sociaal en emotionele ontwikkeling van de kinderen ( www.b-okay.nl ). 

In november 2013 en mei 2014 is Marizia Ferreira op werkbezoek geweest in Curaçao waar zij een aantal Praktijkscholen bezocht. Dit is een van de redenen dat M. Ferreira het Praktijkonderwijs wil implementeren in Kaapverdië.

Curaçao en Kaapverdië zijn eilanden die vergelijkbaar met elkaar zijn. Op Curaçao werkt het Praktijkonderwijs goed. Deze kinderen leren om met hun handen te werken. Zij leren het land bewerken, zij leren werken in de bouw, zij leren werken in de detailhandel, in de techniek en in de zorg. 

Ik heb met de volgende instanties samengewerkt om het project van de grond te krijgen: 

Samenwerkingsverbanden:

- Lmc Pro Talingstraat
- B-Okay
- Escola EBI (Lucy Evora), Ribeira Grande, Cabo Verde
- Escola Paul, Santo Antao
- Maria Julia Semedo, Praia, Santiago, Cabo Verde 

Volg het laatste nieuws van Pro in Cabo Verde

Project: Lessenserie Empathie

Deze lessenserie bestaat uit 8 lessen van 50 tot 60 minuten en gaat over sociale bewustwording en empathie.  De lessenserie is bedoeld voor leerlingen in het basisonderwijs, onderbouw Praktijkonderwijs en onderbouw VMBO.

Doelen lessen empathie

  • Bewust maken van de kracht van empathie, waardoor meer jongeren/leerlingen rekening gaan houden met elkaar, elkaars gevoelens en elkaars verschillen.

  • Sociale masker  afzetten, waardoor er meer wederzijds respect, compassie en begrip voor elkaar ontstaat.

Waarom Empathie?

Wanneer je empathisch bent, kan dit iemand helpen in verschillende situaties. Ook helpt het sneller tot de kern van een situatie te komen, je kan je gemakkelijker verplaatsen in een situatie, waardoor het gemakkelijker wordt om iemand te begrijpen, te helpen en te respecteren.

Waarom deze lessen? 

  • Tieners hebben moeite om zich te verplaatsen in de gevoelens van anderen  - Sarah-Jayne Blakemore

  • Wanneer de tiener de cognitieve of emotionele empathie niet goed ontwikkelt, kan dit leiden tot problematiek in het sociale functioneren. 

  • Door het versterken van het zelfinzicht, zullen tieners leren om naar het eigen gevoel en intentie te kijken en deze verwoorden.

  • Tieners leren de emotionele en sociale consequenties herkennen van anderen en kunnen hier positief op participeren. 

  • Tieners leren feedback geven, situaties verwoorden en het gedrag in woorden te beschrijven. 

  • Deze lessen helpen tieners zich in te leven in maatschappelijke situaties.

Deze lessen worden verkocht aan scholen.